antonio   Antonio Figueroa, experto en ‘Xestión do Cambio’, podrá darse a coñecer e publicar no seu novo blog deseñado por Café Dixital.